Integrace cizinců v ČR

Aktuální informace pro zaměstnavatele k platnosti povolení k zaměstnání pro cizince

Informace pro cizince ohledně koronaviru v České republice naleznete na stránkách www.coronahelp.cz

V otázkách repatriace se obraťte na Ministerstvo zahraničí ČR. Potřebný kontakt naleznete v Diplomatické listině

Aktuální informace pro zaměstnavatele k platnosti povolení k zaměstnání pro cizince

Vzory potvrzení pro cestování po dobu nouzového stavu i pro zahraniční pracovníky jsou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra.

Pro podrobnější informace sledujte také stránku MPSV, odbor zahraniční zaměstnanosti. 

 

Souhrn obecných informacích

Materiál se souhrnnými informacemi v ruském jazyce ke stažení zde

Materiál se souhrnnými informacemi v ukrajinském jazyce ke stažení zde

 

 

 

 

 

Souhrn obecných informací v cizím jazyce:

Materiál se souhrnnými informacemi v ruském jazyce ke stažení zde (592.77kB)

Materiál se souhrnnými informacemi v ukrajinském jazyce ke stažení zde (448.97kB)

 

Upozornění

Aktualizované informace týkající se současné stituace COVID-19 a nouzovém stavu naleznete na:

stránky Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/pozor-pozastaveni-prijmu-zadosti-o-zarazeni-do-vladnich-programu-ekonomicke-migrace--253472/

stránky Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

stránky Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/

stránky Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Vítejte na oficiálních stránkách státní správy o integraci cizinců v ČR.

Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech.

Stránky jsou určeny především odborníkům (pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátních neziskových organizací a osobám pracujícím s cizinci) a také veřejnosti.

Přínosné mohou tyto stránky být i pro samotné cizince, nicméně pro informovanost cizinců jsou primárně určeny relevantní příručky a brožury.

Na těchto stránkách najdete základní informace a novinky o integrační politice, statistikách s tematikou cizinců, mezinárodní spolupráci v oblasti integrace, financování a podpoře integrace, základní praktické informace, ale také knihovnu relevantních dokumentů a brožur pro cizince i odborníky, adresář organizací a institucí zapojených do integrace cizinců a kalendář tematických akcí.

Pokud máte zájem informovat ostatní odborníky anebo veřejnost o své činnosti na poli integrace cizinců či máte námět na zlepšení (a věřte, že tuto Vaši iniciativu oceňujeme), obraťte se na prosím na správce stránek nebo vyplňte  Formulář projektu/aktivity NNO (45.03kB) a zašlete jej správcům stránek.

Menu