Integrace v praxi

Praktické informace o oblastech života cizinců v ČR a podmínkách, možnostech a službách, jež jsou s integrací cizinců spojeny.

Obsah: